feb 6, 2018

Returner din bil og bliv fri for gælden!

Returner din bil og bliv fri for gælden

Kreditaftaleloven giver forbruger mulighed for at stoppe tilbagebetalingen af lånet og efterfølgende aftale en frivillig tilbagelevering af bilen til finansieringsselskabet.

Har du købt og finansieret din bil hos en forhandler med 20 % i udbetaling, er den formentlig købt på en såkaldt ”købekontrakt med ejendomsforbehold”, og du er derfor omfattet af kreditaftaleloven. Den giver dig som forbruger mulighed for at stoppe tilbagebetalingen af lånet og efterfølgende aftale en frivillig tilbagelevering af bilen til finansieringsselskabet.

Der er ikke mange, der kender denne lov, og det er finansieringsselskaberne naturligvis glade for. Hvis du ønsker at benytte dig af ovenstående, bør du meddele finansieringsselskabet, at du ikke ønsker at fortsætte betalingerne, og at de derfor anmodes om at tage bilen tilbage – enten ved en frivillig aftale eller gennem fogedretten.

Højesteret har ligeledes fastslået, at køber kan blive frigjort for resthæftelsen, uanset om misligholdelsen skyldes manglende betalingsevne eller betalingsvilje. Du er både beskyttet mod et yderligere krav,  hvis bilen tages tilbage gennem fogedretten eller ved en frivillig aftale. Du kan dog blive hængt op på restbeløbet, hvis du har udvist forsømmelighed, men ikke hvis værdifaldet skyldes almindelig slitage.

Du bør søge professionel hjælp, hvis finansieringsselskabet ikke frivilligt vil bekræfte skriftligt, at du er frigjort for dine forpligtelser til at betale yderligere på gælden, mod at du afleverer bilen til dem.

Kontakt os for yderligere information her.

 

Dansk Gældsrådgivning hjælper borgere med uoverskuelig gæld, gældssanering, dårlige lån, ubehagelige kreditorer samt gældsrådgivning generelt.