nov 19, 2020

Returner din bil og bliv fri for gælden!

Returner din bil og bliv fri for gælden

Ejendomsforbehold vedrørende billån jævnfør kreditaftaleloven giver forbruger mulighed for at aftale en frivillig tilbagelevering af bilen til finansieringsselskabet.

 

Ejendomsforbehold i bilen?

Har du købt og finansieret din bil hos en forhandler med 20 % i udbetaling, er den formentlig købt på en såkaldt ”købekontrakt med ejendomsforbehold”, og du er derfor omfattet af kreditaftaleloven. Den giver dig som forbruger mulighed for at aftale en frivillig tilbagelevering af bil til finansieringsselskabet.

Kun få bilejere er vidende om, at man ved billån med ejendomsforbehold kan levere bilen tilbage uden efterfølgende gæld. Dette er finansieringsselskaberne naturligvis glade for. Udgangspunktet for dette er, at du ikke har økonomisk mulighed for at fortsætte betaling af fremtidige afdrag. Derfor forudsættes det i princippet, at man har misligholdt det seneste afdrag, inden man kontakter finansieringsselskabet ang. tilbagelevering af bil.

Højesteret har fastslået, at køber vil blive frigjort for resthæftelsen, uanset om misligholdelsen skyldes manglende betalingsevne eller betalingsvilje. Du vil derfor kunne benytte dig af muligheden for at tilbagelevere bil finansieret med ejendomsforbehold, selvom du ikke er i økonomiske vanskeligheder. Du er både beskyttet mod et yderligere krav, hvis bilen tages tilbage gennem fogedretten eller ved en frivillig aftale.

Det skal dog nævnes, at du kan blive hængt op på restbeløbet, hvis du har udvist forsømmelighed, men ikke hvis værdifaldet skyldes almindelig slitage. Det skal ligeledes nævnes, at du kan risikere registrering et år i RKI, hvis du benytter dig af denne løsning. Dette er ikke som dårlig betaler, men med oplysning om, at du har leveret bil tilbage jævnfør købekontrakt med ejendomsforbehold.

Hvad er et ejendomsforbehold?

Ejendomsforbehold indsættes i en købsaftale og har betydning for de vilkår, der gælder for finansiering af købet af et aktiv. Ejendomsforbehold kan indsættes ved alle typer af køb eksempelvis bil, hus eller båd. Et køb med ejendomsforbehold betyder, at køber først ejer varen, når betingelserne for salget er opfyldt. Dette er typisk, når varen er betalt.

Sælger kan derfor tage den solgte vare tilbage, hvis køber ikke opfylder forpligtelserne i forbindelse med købsaftalen. Sælger bevarer altså ejendomsretten over varen, indtil hele beløbet er betalt. Hvis køber misligholder købsaftalen, kan sælger med et ejendomsforbehold blandt andet sikre sig, at købers andre kreditorer ikke får deres tilgodehavende tilbage i den solgte vare.

Hvad gør jeg nu?

Hvis du ønsker at benytte dig af ovenstående, skal du gøre følgende:

  • Stop betalingen af billånet.
  • Fortsæt med at betale vægtafgift og forsikringer indtil bilen er returneret, eller sagen er afgjort i fogedretten.
  • Kontakt finansieringsselskabet og informer om at du ikke ønsker at fortsætte betalingerne, og at de derfor anmodes om at tage bilen tilbage enten ved en frivillig aftale eller gennem fogedretten.

Du bør søge professionel hjælp, hvis finansieringsselskabet ikke frivilligt vil bekræfte skriftligt, at du er frigjort for dine forpligtelser til at betale yderligere på gælden, mod at du afleverer bilen til dem.

Kontakt os for yderligere information her.

 

Dansk Gældsrådgivning hjælper borgere med uoverskuelig gæld, gældssanering, dårlige lån, ubehagelige kreditorer samt gældsrådgivning generelt.