Priser / Tre-trins-raketten

Dansk Gældsrådgivning har efter mange års erfaring med gæld og gældsrådgivning udarbejdet en simpel model, som tilpasses hver unik gældsramt borger. Den enkelte borger kan selv håndtere dele af processen eller overlade processen helt til os. Vi kalder vores model “tre trins raketten”, som navnet antyder, er den delt op i 3 faser.

Trin #1. Gældssamtale

Vi starter med at se din situation i et overordnet “helikopter perspektiv”. Vi gennemgår din gæld/økonomi sammen med dig, samt de muligheder der findes for at få styr på økonomien.
Dette er gratis og uforpligtende for alle.

Trin #2. Budget, kreditorliste og handlingsplan

Vi gennemgår grundigt din privatøkonomi med henblik på gældsposter, indtægter, udgifter m.m.. Vi udarbejder et præcist “øjebliksbillede” af din nuværende økonomiske situation, hvilket er grundlaget for det videre forløb. Med udgangspunkt i det udarbejdede materiale laver vi i tæt dialog med dig en handlingsplan for, hvordan vi får styr på din økonomi og din dagligdag på rette spor igen.

Vi kigger blandt andet på følgende:

– Afskaffe/reducere udgifter
– Forhandling med bank, kreditorer mv.
– Gældssanering
– Bankskifte
– Samle dyre lån
– Eftergivelse hos Skat
– Boliglån

Trin #3. Gennemførelse af handlingsplan

Vi går i gang med de incitamenter, vi har aftalt i handlingsplanen.

Standard pakke (Trin #2 og #3) pris fra kr. 2.500,- 

Kontakt os for yderligere information her.

Dansk Gældsrådgivning støtter CO2 neutralt website