jan 21, 2021

Betalingspåkrav, hvad gør jeg nu ?

Hvad er et betalingspåkrav ?

Betalingspåkrav gør gældsplagede danskere både forvirret og bange, når de modtager det fra fogedretten.

 

Hvad er et betalingspåkrav ?

Rigtig mange gældsplagede danskere er meget i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, når de modtager et betalingspåkrav fra fogedretten. Skal man møde op ? Skal man vende tilbage til fogedretten ? Spørgsmålene er mange, og jeg vil derfor i denne artikel redegøre for, hvad et betalingspåkrav er, og hvordan man skal forholde sig.

Et betalingspåkrav er en forenklet inkassoproces, hvor kreditor kan få fogedrettens hjælp til at indkræve gælden. For at benytte denne inkassoproces, skal kreditor have en klar forventning om, at skyldner er enig i det udestående beløb. Det skal dertil nævnes, at et betalingspåkrav kan anvendes, uanset om kravet støttes af en kontrakt eller eksempelvis en skade, som skyldner har været årsag til.

Indlevering af et betalingspåkrav til fogedretten er et retsligt skridt, der afbryder forældelsen på samme måde som en dom. Kravet forældes herefter først efter 10 år. Beløbsgrænsen blev i 2011 forhøjet til kr. 100.000, således at flere sager kunne komme under denne ordning. I beløbet medregnes ikke renter og omkostninger.

Hvordan forløber sagen?

Kreditor udfylder først en blanket, som Domstolsstyrelsen har udarbejdet ang. betalingspåkrav. Dette sendes til den lokale fogedret. Når fogedretten har godkendt betalingspåkravet, får Kreditor rettens hjælp til at indkræve gælden. Det er således fogedretten, der herefter behandler sagen.

Du vil modtage et brev fra fogedretten i din e-Boks ang. betalingspåkravet. Du har herefter 14 dage til at sende evt. indsigelser retur. Hvis du ikke gør indsigelser får betalingspåkravet 2. påtegning, hvilket som tidligere nævnt har samme virkning som dom.

Inden betalingspåkravet sendes til skyldner, skal inkassolovens § 10 være iagttaget, dvs. at der tidligst kan ske afsendelse af betalingspåkravet 10 dage efter, at du som skyldner har modtaget et inkassovarsel.

Hvad gør jeg nu ?

Hvis du er enig i, at du skylder beløbet til kreditor, skal du ikke foretage dig noget som helst. Herefter er sagen afsluttet. Hvis du derimod ikke er enig, skal du inden 14 dage skrive til fogedretten med dine indsigelser.

Er du generelt gældsplaget og bekymret for din situation, bør du søge professionel hjælp.

Du kan her læse mere om professionel gældsrådgivning.

 

Jimmy Behrens, CEO Dansk Gældsrådgivning

Telefon: +45 91 93 72 55 Mail:info@gaeldsraadgivning.dk