jan 21, 2021

Hjælp, jeg har modtaget et betalingspåkrav

Hvad er et betalingspåkrav ?

Mange gældsplagede danskere bliver både forvirret og bange, når de modtager et betalingspåkrav fra fogedretten.

 

Hvad er et betalingspåkrav ?

Rigtig mange gældsplagede danskere er meget i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, når de modtager et betalingspåkrav fra fogedretten. Skal man møde op ? Skal man vende tilbage til fogedretten ? Spørgsmålene er mange, og jeg vil derfor i denne artikel redegøre for, hvad et betalingspåkrav er, og hvordan man skal forholde sig.

Et betalingspåkrav er en forenklet inkassoproces, hvor kreditor kan få fogedrettens hjælp til at indkræve gælden. Beløbsgrænsen blev i 2011 forhøjet til kr. 100.000, således at flere sager kunne komme under denne ordning. I beløbet medregnes ikke renter og omkostninger.

For at benytte den forenklede inkassoproces, skal kreditor have en klar forventning om, at skyldner er enig i det udestående beløb. Det skal dertil nævnes, at et betalingspåkrav kan anvendes, uanset om kravet støttes af en kontrakt eller eksempelvis en skade, som skyldner har været årsag til. Indlevering af et betalingspåkrav til fogedretten er et retsligt skridt, der afbryder forældelsen på samme måde som en dom. Herefter forældes kravet først efter 10 år.

Hvordan forløber sagen?

Kreditor kan få rettens hjælp til at indkræve beløbet ved at indlevere et betalingspåkrav til den lokale fogedret. Det er fogedretten, der herefter behandler sagen

Et betalingspåkrav er en blanket, som Domstolsstyrelsen har udarbejdet. Kreditor sender først betalingspåkravet til fogedretten. Når fogedretten har godkendt betalingspåkravet, får skyldner 14 dage til at sende evt. indsigelser retur. Hvis skyldner ikke gør indsigelser, får betalingspåkravet 2. påtegning, hvilket har samme virkning som dom.

Inden betalingspåkravet sendes til skyldner, skal inkassolovens § 10 være iagttaget, dvs. at der tidligst kan ske afsendelse af betalingspåkravet 10 dage efter, at skyldner har modtaget et inkassovarsel.

Hvad gør jeg nu ?

Hvis du er enig i, at du skylder beløbet til kreditor, skal du ikke foretage dig noget som helst. Herefter er sagen afsluttet, og betalingspåkravet har som tidligere nævnt samme virkning som en dom.

Hvis du derimod ikke er enig, skal du inden 14 dage skrive til fogedretten med dine indsigelser.

Er du generelt gældsplaget og bekymret for din situation, bør du søge professionel hjælp.

Du kan her læse mere om professionel gældsrådgivning.

 

Dansk Gældsrådgivning hjælper borgere med uoverskuelig gæld, gældssanering, dårlige lån, ubehagelige kreditorer samt gældsrådgivning generelt.