Gældsrådgivning

Om os:

Hos Dansk Gældsrådgivning er vi eksperter i håndtering af gæld og få privatøkonomien på rette spor igen. Vi lægger stor vægt på gældsrådgivning, der hviler på et fundament af basale dyder som ordentlighed, pålidelighed og menneskelighed.

LÆS MERE

Om gældssanering:

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld kan blive slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden.

LÆS MERE

Artikler:

Du kan her finde faglig viden indenfor relevante emner. Vi udgiver løbende artikler som omhandler gæld, gældssanering, gældsrådgivning samt håndtering af gæld.

LÆS MERE

Om os

Om os

Gældssanering

Gældssanering

Artikler

Artikler

 

Hvad er Gældsrådgivning?

Gældsrådgivning er en vigtig disciplin, til dem som mister overblikket over deres økonomi, når deres gæld er blevet for stor. Mange skubber ofte problemerne foran sig og tager mere arbejde eller låner yderligere for at betale regninger og gæld. Dette er sjældent en god løsning på længere sigt, og der findes rigtig mange gode muligheder for at blive gældfri. Det handler om at skabe overblik, struktur og få vurderet mulighederne professionelt.

Gældsrådgivning er ikke kun økonomi og jura, men er langt hen ad vejen personlig og menneskelig indsigt. Det handler i høj grad om motivation og ændring af vaner. En virkelig god og professionel løsning er værdiløs uden den rigtige motivation og engagement.

Gæld kan opstå af mange forskellige scenarier, og der kan være mange årsager til, at man er havnet med en uoverskuelig gæld. Det kan eksempelvis være:

– Overforbrug
– tvangsauktion / tab på bolig
– Skilsmisse
– Arbejdsløshed
ADHD / asperger /borderline mv.
– Sygdom
Ludomani
– Konkurs / mislykket erhvervseventyr

Hvordan kan jeg blive gældfri ?

Der er som tidligere nævnt flere muligheder for at håndtere en uoverskuelig gæld, og på sigt blive gældfri. Det kan overordnet deles op i 3 områder, alt efter hvilken situation man er havnet i.

Gældssanering

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld bliver helt slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden. Afdragsperioden er typisk 3-5. år Der er strenge krav til en gældssanering, og det er derfor langt fra alle, der kan få det. Gældssanering søges via skifteretten i den retskreds, hvor du bor. Her kan du læse mere om gældssanering.

Eftergivelse af gæld til Skat

Har du udelukkende gæld til det offentlige, kan du søge om hel eller delvis eftergivelse af gælden hos Skat. Kravene er stort set de samme som ved en gældssanering. Kun privatpersoner kan søge, og det er en betingelse, at du ikke har nogen praktisk mulighed for at betale din gæld indenfor en rimelig tidshorisont (typisk 10 år). Du må ikke have handlet økonomisk uansvarligt, og du skal have en fast varig indkomst dvs. fuldtidsjob, fleksjob, førtidspension eller folkepension.

Hvis Skat vurderer, at du opfylder kravene for at få eftergivet din gæld, vil gælden enten bortfalde helt, eller den vil blive nedsat på samme måde som ved gældssanering. Hvis din gæld kun bliver nedsat, vil der blive aftalt en afdragsordning med Skat (typisk over 3-5 år).

Det er vigtigt at pointere, at du ikke kan få eftergivelse, såfremt du har gæld til private kreditorer såsom banker og lignende. Hvis din private gæld er ”ubetydelig”, og din situation alligevel fører til en varig forbedring af din situation, kan du dog godt få en eftergivelse alligevel. Dette vil typisk være en individuel vurdering, som Skat foretager i den respektive situation. Såfremt du har gæld i forbindelse med strafbare forhold, vil din ansøgning ligeledes blive afvist.

Frivillig akkord

Har du en uoverskuelig gæld og ikke kan få gældssanering, kan der forhandles en frivillig akkord med dine kreditorer. Dette er en aftale, som begge parter frivilligt indgår. En sådan aftale kan både være et engangsbeløb eller en aftale over en årrække på typisk  5-8 år.

Hvorfor benytte Dansk Gældsrådgivning ?

Dansk Gældsrådgivning er en professionel virksomhed med over 20 års erfaring indenfor økonomisk rådgivning. Vi har gennem årene opbygget stor erfaring med alle slags udfordringer blandt andet løsninger i samspil med komplekse personlige forhold. Løsninger hos os bygger på vor juridiske og økonomiske ekspertise samt vor menneskelige tilgang til sagerne. Vi tilbyder derfor professionelle løsninger, der sikrer en tryg og holdbar løsning nu og i fremtiden.

Følgende er en fast del af Dansk Gældsrådgivnings professionelle gældsrådgivning:

– Vi skaber et overblik
– Vi vurderer professionelt dine muligheder
– Vi udarbejder en præcis handlingsplan
– Vi gennemgår din sag for evt. forældet gæld
– Vi finder besparelser i dine faste udgifter
– Vi håndterer og forhandler med dine kreditorer
– Vi håndterer ansøgning om gældssanering/eftergivelse hos Skat
– Vi stabiliserer din hverdags økonomi
– Vi rådgiver dig om din retsstilling overfor dine kreditorer

Vi arbejder efter en nem og simpel model, som vi kalder “tre trins raketten“. Denne model har allerede sørget for, at rigtig mange danskere idag er gældfri.

Kontakt os for yderligere information her.