Gældsrådgivning

Omtale:

Jimmy Behrens, CEO hos Dansk Gældsrådgivning udtaler sig til Børsen ang. mulighederne for at tilbagelevere bil med ejendomsforbehold.

LÆS MERE

Omtale:

Jimmy Behrens, CEO hos Dansk Gældsrådgivning udtaler sig til journalist fra Fagbladet 3F om ulovlige gebyrer og bøder.

LÆS MERE

Omtale:

Sjællandske Medier publicerer artikel om Dansk Gældsrådgivning, som hjælper gældsramte i lokalområdet såvel som på landsplan.

LÆS MERE

Omtale:

Jimmy Behrens, CEO hos Dansk Gældsrådgivning er blevet interviewet af Ritzau ang. de nye typer lån i lukkede facebookgrupper.

LÆS MERE

Om os

Om os

Gældssanering

Gældssanering

Artikler

Artikler

Gældsrådgivning

Gældsrådgivning er de senere år blevet mere og mere udbredt og bliver i dag flittigt benyttet af rigtig mange gældsramte danskere. Folk som har mistet overblikket over deres økonomi, eller har været uheldige med nogle økonomiske dispositioner. Gældsproblemer rammer alle samfundslag, og det giver typisk en rigtig dårlig livskvalitet (læs mere her). Emnet er ekstremt tabubelagt hos de gældsplagede danskere, og derfor er folk længe om at søge professionel hjælp. Det bliver dog bedre og bedre med tiden, specielt efter at mange TV kanaler viser diverse programmer om mulighederne for at få hjælp til sin gæld.

Da det stadig er et yderst tabubelagt område, skubber mange ofte problemerne foran sig og tager mere arbejde eller låner yderligere for at betale regninger og gæld. Dette er sjældent en god løsning på længere sigt, og der findes rigtig mange gode muligheder for at få hjælp til sin gæld. Det handler om at skabe overblik, struktur og få vurderet mulighederne professionelt af en gældsrådgiver.

Gældsrådgivning er ikke kun økonomi og jura, men er langt hen ad vejen personlig og menneskelig indsigt. Det handler i høj grad om motivation og ændring af vaner. En virkelig god og professionel løsning er i mange tilfælde værdiløs uden den rigtige motivation og engagement.

Hjælp til gæld, hvordan ?

Gæld kan opstå af mange forskellige scenarier, og der kan være mange årsager til, at man er havnet med en uoverskuelig gæld. Det kan eksempelvis være:

– Overforbrug
Ludomani
– Sygdom
– Arbejdsløshed
ADHD / asperger /borderline mv.
– Skilsmisse
– Tvangsauktion / tab på bolig
– Konkurs / mislykket erhvervseventyr

I første omgang skal du overveje, om du selv kan håndtere din situation, eller du skal benytte en professionel gældsrådgiver og få hjælp til din gæld. Hvis du ikke er helt sikker på, at det er en situation, som du selv kan håndtere, kan pengene til professionel gældsrådgivning være givet rigtig godt ud. Det er vigtigt, at du vælger en gældsrådgiver, der har den økonomiske og juridiske bagrund for at tilbyde den korrekte rådgivning.

Der er som tidligere nævnt flere muligheder for at håndtere en uoverskuelig gæld og på sigt blive gældfri. Hos Dansk Gældsrådgivning arbejder vi oftest med 3 forskellige metoder, alt efter hvilken situation vor klient er havnet i.

Gældssanering

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld bliver helt slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en ordning for resten af gælden. Afdragsperioden er typisk 3 år. Der er strenge krav til en gældssanering, og det er derfor langt fra alle, der kan få det. Gældssanering søges via skifteretten i den retskreds, hvor du bor. Vi anbefaler, at du søger professionel hjælp til dette. Du kan her få yderligere information om gældssanering.

Eftergivelse af gæld til Skat

Har du udelukkende gæld til det offentlige, kan du søge om hel eller delvis eftergivelse af gælden hos Skat. Kravene er stort set de samme som ved en gældssanering. Kun privatpersoner kan søge, og det er en betingelse, at du ikke har nogen praktisk mulighed for at betale din gæld indenfor en rimelig tidshorisont (typisk 10 år). Du må ligeledes ikke have handlet “økonomisk uansvarligt” og skal have en fast varig indkomst dvs. fuldtidsjob, fleksjob, førtidspension eller folkepension.

Hvis Skat vurderer, at du opfylder kravene for at få eftergivet din gæld, vil gælden enten bortfalde helt eller delvist. Hvis din gæld bliver nedsat delvist, vil der blive aftalt en afdragsordning med Skat (typisk over 3-5 år).

Det er vigtigt at pointere, at du ikke kan få eftergivelse, såfremt du har gæld til private kreditorer såsom banker og lignende. Hvis din private gæld er ”ubetydelig”, og din situation fører til en varig forbedring af din situation, er det dog muligt. Dette vil typisk være en individuel vurdering, som Skat foretager i den respektive situation. Såfremt du har gæld til Skat i forbindelse med strafbare forhold, vil din ansøgning ligeledes blive afvist.

Frivillig akkord

Har du en uoverskuelig gæld og ikke kan få gældssanering, kan der forhandles en frivillig akkord med dine kreditorer. Frivillig akkord er en aftale, som begge parter frivilligt indgår uden indblanding fra den offentlige myndighed (skifteretten). En sådan aftale går ud på, at din gæld nedskrives med en vis procentdel, hvilket kan være et engangsbeløb eller en aftale over en årrække på typisk 5-8 år.

Formålet med en frivillig akkord er, at du får en samlet ordning på dine gældsforpligtelser. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på reglerne om beskatning ved akkord fastsat i lovgivningen. En gældsnedsættelse i en aftale som ikke kan betragtes som en “samlet ordning”, eksempelvis fordi det fornødne antal kreditorer ikke deltager, vil medføre at beløbet beskattes som en kursgevinst.

En ordning betragtes som en “samlet ordning”, hvis der sker en ligelig reduktion af alle de enkelte kreditorers fordringer. Det accepteres dog, at der ikke er fuldstændig lighed, og at småkrav får fuld dækning. Dette kan være tilfældet, hvis én eller flere hovedkreditorer er med i en frivillig akkord, mens småkrav holdes udenfor.

I langt de fleste tilfælde hvor det udelukkende handler om forbrugsgæld, vil en frivillig akkord være vejen til at blive gældfri. Dette vil også være gældende, hvis du er på kontanthjælp, dagpenge eller andre midlertidige indkomster. Hvis du har studiegæld eller har en grovere straffesag, vil en frivillig akkord i langt de fleste tilfælde også være løsningen.

Gældsrådgivning løsningsmodeller

Hvorfor benytte Dansk Gældsrådgivning ?

Dansk Gældsrådgivning er en professionel virksomhed med over 20 års erfaring indenfor økonomisk rådgivning. Vi har gennem årene opbygget en stor og bred erfaring med alle slags udfordringer heraf blandt andet løsninger i samspil med komplekse personlige forhold. Løsninger hos os bygger på vor juridiske og økonomiske ekspertise samt vor menneskelige tilgang til sagerne. Vi tilbyder professionelle løsninger, der sikrer en tryg og holdbar løsning nu og i fremtiden.

Dette er en fast del af Dansk Gældsrådgivnings professionelle gældsrådgivning:

– Vi skaber et overblik
– Vi vurderer professionelt dine muligheder
– Vi udarbejder en præcis handlingsplan
– Vi gennemgår din sag for evt. forældet gæld
– Vi finder besparelser i dine faste udgifter
– Vi håndterer/forhandler med dine kreditorer
– Vi håndterer ansøgning om gældssanering
– Vi håndterer eftergivelse hos Skat
– Vi stabiliserer din hverdagsøkonomi
– Vi rådgiver om din retsstilling versus kreditor
– Fast tilknyttet gældsrådgiver

Vi arbejder efter en nem og simpel model, som vi kalder “tre trins raketten“. Denne model har allerede sørget for, at rigtig mange danskere i dag er gældfri.

Hjælp til gælden ? Kontakt os for yderligere information her.

Dansk Gældsrådgivning støtter CO2 neutralt website