Gældsrådgivning

Om os:

Dansk Gældsrådgivning er eksperter i håndtering af gæld og få økonomien på rette spor igen. Vi har desuden en grøn profil med stor omtanke på klimaet.

LÆS MERE

Gældssanering:

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld kan blive slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden.

LÆS MERE

Artikler:

Her finder du artikler/faglig viden indenfor gæld, gældshåndtering, økonomi samt andre relevante emner.

LÆS MERE

Om os

Om os

Gældssanering

Gældssanering

Artikler

Artikler

 

Hvad er gældsrådgivning ?

Gældsrådgivning er en vigtig disciplin, for dem som har mistet overblikket over deres økonomi og har en uoverskuelig gæld. Gældsproblemer rammer alle samfundslag og giver mange en rigtig dårlig livskvalitet. Emnet er ekstremt tabubelagt hos de gældsplagede danskere, og derfor er folk længe om at søge professionel hjælp. Det bliver dog bedre og bedre med at afmystificere tabuet, især efter at mange TV kanaler viser diverse programmer om emnet samt mulighederne for at få hjælp til sin gæld.

Da det stadig er et yderst tabubelagt område, skubber mange ofte problemerne foran sig og tager mere arbejde eller låner yderligere for at betale regninger og gæld. Dette er sjældent en god løsning på længere sigt, og der findes rigtig mange gode muligheder for at få hjælp til sin gæld. Det handler om at skabe overblik, struktur og få vurderet mulighederne professionelt af en gældsrådgiver.

Gældsrådgivning er ikke kun økonomi og jura, men er langt hen ad vejen personlig og menneskelig indsigt. Det handler i høj grad om motivation og ændring af vaner. En virkelig god og professionel løsning er værdiløs uden den rigtige motivation og engagement.

Gæld kan opstå af mange forskellige scenarier, og der kan være mange årsager til, at man er havnet med en uoverskuelig gæld. Det kan eksempelvis være:

Gældsrådgivning og årsager til gæld

– Overforbrug
Ludomani
– Sygdom
– Arbejdsløshed
ADHD / asperger /borderline mv.
– Skilsmisse
– tvangsauktion / tab på bolig
– Konkurs / mislykket erhvervseventyr

Hjælp til gæld, hvordan ?

I første omgang skal du overveje, om du selv kan håndtere din situation, eller du skal benytte en professionel gældsrådgiver. Hvis du ikke er helt sikker på, at det er en situation, som du selv kan håndtere, kan pengene til professionel gældsrådgivning være givet rigtig godt ud. Det er vigtigt, at du vælger en gældsrådgiver, der har den økonomiske og juridiske bagrund for at tilbyde den korrekte rådgivning.

Der er som tidligere nævnt flere muligheder for at håndtere en uoverskuelig gæld og på sigt blive gældfri. Hos Dansk Gældsrådgivning arbejder vi oftest med 3 forskellige metoder, alt efter hvilken situation man er havnet i.

Gældssanering

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld bliver helt slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en ordning for resten af gælden. Afdragsperioden er typisk 3-5 år. Der er strenge krav til en gældssanering, og det er derfor langt fra alle, der kan få det. Gældssanering søges via skifteretten i den retskreds, hvor du bor. Her kan du læse mere om gældssanering.

Eftergivelse af gæld til Skat

Har du udelukkende gæld til det offentlige, kan du søge om hel eller delvis eftergivelse af gælden hos Skat og på den måde blive gældfri. Kravene er stort set de samme som ved en gældssanering. Kun privatpersoner kan søge, og det er en betingelse, at du ikke har nogen praktisk mulighed for at betale din gæld indenfor en rimelig tidshorisont (typisk 10 år). Du må ligeledes ikke have handlet “økonomisk uansvarligt” og skal have en fast varig indkomst dvs. fuldtidsjob, fleksjob, førtidspension eller folkepension.

Hvis Skat vurderer, at du opfylder kravene for at få eftergivet din gæld, vil gælden enten bortfalde helt, eller den vil blive nedsat på samme måde som ved gældssanering. Hvis din gæld kun bliver nedsat, vil der blive aftalt en afdragsordning med Skat (typisk over 3-5 år).

Det er vigtigt at pointere, at du ikke kan få eftergivelse, såfremt du har gæld til private kreditorer såsom banker og lignende. Hvis din private gæld er ”ubetydelig”, og din situation alligevel fører til en varig forbedring af din situation, kan du dog godt få en eftergivelse alligevel. Dette vil typisk være en individuel vurdering, som Skat foretager i den respektive situation. Såfremt du har gæld til Skat i forbindelse med strafbare forhold, vil din ansøgning ligeledes blive afvist.

Frivillig akkord

Har du en uoverskuelig gæld og ikke kan få gældssanering, kan der forhandles en frivillig akkord med dine kreditorer. Frivillig akkord er en aftale, som begge parter frivilligt indgår uden indblanding fra den offentlige myndighed (skifteretten). En sådan aftale går ud på, at din gæld nedskrives med en vis procentdel, hvilket kan være et engangsbeløb eller en aftale over en årrække på typisk 5-8 år.

Formålet med en frivillig akkord er, at du får en samlet ordning på dine gældsforpligtelser. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på reglerne om beskatning ved akkord fastsat i lovgivningen. En gældsnedsættelse i en aftale som ikke kan betragtes som en “samlet ordning”, eksempelvis fordi det fornødne antal kreditorer ikke deltager, vil medføre at beløbet beskattes som en kursgevinst.

En ordning betragtes som en “samlet ordning”, hvis der sker en ligelig reduktion af alle de enkelte kreditorers fordringer. Det accepteres dog, at der ikke er fuldstændig lighed, og at småkrav får fuld dækning. Dette kan være tilfældet, hvis én eller flere hovedkreditorer er med i en frivillig akkord, mens småkrav holdes udenfor.

I langt de fleste tilfælde hvor det udelukkende handler om forbrugsgæld, vil en frivillig akkord være vejen til at blive gældfri. Dette vil også være gældende, hvis du er på kontanthjælp, dagpenge eller andre midlertidige indkomster. Hvis du har studiegæld eller har en grovere straffesag, vil en frivillig akkord i langt de fleste tilfælde også være løsningen.

Hvorfor benytte Dansk Gældsrådgivning ?

Dansk Gældsrådgivning er en professionel virksomhed med over 20 års erfaring indenfor økonomisk rådgivning. Vi har gennem årene opbygget en stor og bred erfaring med alle slags udfordringer heraf blandt andet løsninger i samspil med komplekse personlige forhold. Løsninger hos os bygger på vor juridiske og økonomiske ekspertise samt vor menneskelige tilgang til sagerne. Vi tilbyder professionelle løsninger, der sikrer en tryg og holdbar løsning nu og i fremtiden.

Dette er en fast del af Dansk Gældsrådgivnings professionelle gældsrådgivning:

– Vi skaber et overblik
– Vi vurderer professionelt dine muligheder
– Vi udarbejder en præcis handlingsplan
– Vi gennemgår din sag for evt. forældet gæld
– Vi finder besparelser i dine faste udgifter
– Vi håndterer/forhandler med dine kreditorer
– Vi håndterer ansøgning om gældssanering
– Vi håndterer eftergivelse hos Skat
– Vi stabiliserer din hverdagsøkonomi
– Vi rådgiver om din retsstilling versus kreditor
– Fast tilknyttet gældsrådgiver

Vi arbejder efter en nem og simpel model, som vi kalder “tre trins raketten“. Denne model har allerede sørget for, at rigtig mange danskere i dag er gældfri.

Kontakt os for yderligere information her.

Dansk Gældsrådgivning støtter CO2 neutralt website