Gældssanering

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld bliver helt slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden.  Ordningen omfatter som udgangspunkt alle dine kreditorer, undtaget er pantsikret gæld eller gæld sikret ved ejendomsforbehold. Afdragsperioden er typisk 5 år for erhvervsaktive og 3 år for pensionister.

Hvem kan søge?

Kun privatpersoner kan søge gældssanering. Selskaber, foreninger og lignende har ikke mulighed for det.

Hvad er betingelserne for gældssanering?

Det er for det første en betingelse, at du ikke har nogen praktisk mulighed for at betale din gæld. Det er for det andet en betingelse, at dine forhold og omstændighederne i øvrigt taler for en gældssanering. Det betyder at gældens alder, omstændighederne ved pådragelsen, samt den hidtidige afvikling skal tale for en gældssanering.

Gældssanering rådighedsbeløb

Der er fastsatte takster for rådighedsbeløb. Nedenstående er nyeste takster for 2019.

Det månedlige rådighedsbeløb udgør kr. 6.420,- for enlige og kr. 10.890,- for par.

For hvert barn udgør det månedlige rådighedsbeløb:

barn 0-2 år   kr. 1.760,-
barn 2-7 år   kr. 2.250,-
barn 7-18 år kr. 3.230,-

Kan man få gældssanering på trods af forbrugslån?

Det korte svar er ja, det kan du godt. Hvis din forbrugsgæld eksempelvis er en mindre del af den samlede gæld, kan du godt få gældssanering alligevel. Ligeledes kan du i nogle tilfælde få gældssanering for gammel forbrugsgæld, hvis omstændighederne eksempelvis skyldes tidligere misbrug, sygdom eller lignende. Det kræver selvfølgelig, at du har fået styr på din situation/økonomi, og omstændighederne i øvrigt taler for det.

Det skal nævnes, at det på ingen måde er muligt at få gældssanering for nyere forbrugsgæld.

Gældssanering for pensionister

Er du folkepensionist, skal gældens størrelse som tommelfingerregel være på minimum kr. 100.000,- (Ikke-folkepensionister skal normalt have en gæld på minimum kr. 200.000,-). Disse tal er dog vejledende og kan variere. Afdragsperioden er ligeledes typisk kun på 3 år som udgangspunkt.

Der gælder samme regler for førtidspensionister som ved erhvervsaktive.

Gældssanering i konkurs

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få gældssanering efter de mere lempelige regler om gældssanering i konkurs. Du skal i givet fald som udgangspunkt indsende ansøgning, inden skifteretten indkalder til afsluttende skiftesamling i konkursboet.

De lempeligere regler betyder, at den nedsatte gæld som udgangspunkt afvikles over en 3-årig periode. Det er ligeledes ikke afgørende, om du har fast indtægt. Betingelserne er i øvrigt i vidt omfang de samme som ved en almindelig gældssanering.

Professionel hjælp?

Det er en kompliceret proces at søge om gældssanering, og langtfra alle bliver godkendt. Derfor er det en god ide at søge professionel hjælp til ansøgningen, hvis du overvejer, om dette er løsningen på dit gældsproblem.

Kontakt os for yderligere information her.