Gældssanering

Hvad er gældssanering?

Tilbage i 1984 blev reglerne for gældssanering indføjet i konkursloven. De er efterfølgende løbende blevet ændret og tilpasset, således at reglerne passer bedst muligt til samfundet. Hensigten med lovgrundlaget var fra start, og er stadig i dag, at både skyldner og kreditor får en ensartet og forudsigelig retsstilling.

Overordnet skal gældssanering medvirke til, at håbløst forgældede borgere kan opnå en varig forbedring af deres økonomiske forhold og efterfølgende få muligheden for en økonomisk stabil fremtid. Derudover skal det sikres, at kreditorer får så meget af deres udestående, som det er realistisk muligt, at skyldner kan betale.

Hvis du får en gældssanering, bliver din gæld helt slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden. En gældssanering omfatter som udgangspunkt alle dine kreditorer, dog er pantsikret gæld samt gæld sikret ved ejendomsforbehold undtaget. Afdragsperioden er typisk 5 år for erhvervsaktive og 3 år for folkepensionister.

Det er skifteretten, i den retskreds hvor du bor, som håndterer sager ang. gældssanering. I Storkøbenhavn er det Sø- og Handelsretten, som håndterer det. Du kan læse mere om de gældende regler på området i konkurslovens afsnit IV samt derudover i bekendtgørelsen om gældssanering.

Hvem kan søge?

Kun privatpersoner kan søge gældssanering. Selskaber, foreninger, fonde og lignende har ikke mulighed for det. Du skal have bopæl i Danmark, ellers kan en sag ikke indledes her i landet. Er du selvstændig erhvervsdrivende, har du mulighed for at søge for gæld, som du hæfter personligt for. Du kan i forbindelse med en konkurs søge på lempeligere vilkår (beskrevet senere i artiklen).

Gældssanering rådighedsbeløb

Der er fastsatte takster for rådighedsbeløb, hvis du får en gældssanering. Dette er beløbet, som du har tilbage, når faste udgifter er betalt. Det skal nævnes, at de faste udgifter ikke er alle udgifter som i et traditionelt husstandsbudget. Faste omkostninger er som udgangspunkt boligudgifter, institution, børnepenge, A-kasse, fagforening, medicin samt transport til og fra arbejde (husk egenbetaling på kr. 820,- i 2021).

Rådighedsbeløbet skal derfor dække mad, tøj, ferie, licens, forsikringer, gaver, tandlæge, frisør, fritidsaktiviteter, tv, internet, telefoni mv..

Rådighedsbeløb for 2021 er følgende:

– Enlige6.720,- kr.
– Par11.400,- kr.
– Børn 0-1 år1.840,- kr.
– Børn 2-6 år2.350,- kr.
– Børn 7-17 år3.370,- kr.

I nedenstående eksempel skal en mor og far med et barn på 4 år betale kr. 4.072,- om måneden i 5 år. Herefter er begge gældfri, uanset antallet af kreditorer og størrelse på gæld.

Indtægt pr. måned(udbetalt):
– Løn31.000,- kr.
– Familieydelse1.222,- kr.
Indtægter i alt32.222,- kr.
Udgifter pr. måned:
– Husleje (inkl. el, vand og varme)8.500,- kr.
– A-kasse/fagforening1.900,- kr.
– Transport til arbejde3.600,- kr.
– Medicin400,- kr.
– Rådighedsbeløb1.3750,- kr.
Udgifter i alt28.150,- kr.
Betalingsevne4.072,- kr.

Er forbrugslån en hindring?

Det korte svar er: nej, det er det ikke altid. Hvis din forbrugsgæld eksempelvis er en mindre del af den samlede gæld, kan du godt få en gældssanering alligevel. Ligeledes kan du i nogle tilfælde få det for gammel forbrugsgæld, hvis omstændighederne eksempelvis skyldes tidligere misbrug, sygdom eller lignende. Det kræver selvfølgelig, at du har fået styr på din situation/økonomi, og omstændighederne i øvrigt taler for det.

Det skal nævnes, at det på ingen måde er muligt at få gældssanering for nyere forbrugsgæld.

Gældssanering for pensionister

Der er lempeligere regler i lovgivningen for folkepensionister. Har du en uoverskuelig gæld, vil det muligvis være løsningen. Vil du vide mere, kan du her læse mere om gældssanering for pensionister.

Gældssanering for førtidspensionister

Når du er førtidspensionist, er der desværre ikke lempeligere regler i lovgivningen. Der gælder samme regler som for erhvervsaktive, og der bliver stillet stort set de samme krav til en gældssanering. Når du er førtidspensionist, vil skifteretten dog typisk godtage et mindre gældsbeløb. Dette afhænger selvfølgelig i sidste ende om din samlede økonomi/situation.

Førtidspension bliver af skifteretten godtaget som en ”fast og varig” indtægt, så du har muligheden for at søge en gældssanering, hvis din situation i øvrigt overholder kravene. Ordningens varighed vil ligeledes være 5 år, medmindre tungtvejende årsager retfærdiggør en kortere periode. Det skal til sidst nævnes, at du vil have præcist det samme rådighedsbeløb som erhvervsaktive.

Gældssanering i konkurs

Denne ordning er for dig, som har haft en virksomhed, som er gået konkurs. Hvis du hæfter eller kautionere for gælden personligt, kan du søge efter de mere lempelige regler om gældssanering i konkurs. De lempeligere regler betyder, at den nedsatte gæld afvikles over en 3-årig periode som udgangspunkt. Det er ligeledes ikke afgørende, om du har en fast indtægt. Betingelserne er derudover i vidt omfang de samme som ved en almindelig gældssanering.

Formålet med denne ordning er at tilgodese de iværksættere, som har oparbejdet en så stor gæld, at det er urealistisk, at de kan betale gælden tilbage. Du skal huske at indsende ansøgning, inden skifteretten indkalder til afsluttende skiftesamling i konkursboet.

Hvilken løsning skal jeg vælge ?

Det er i langt de fleste tilfælde den billigste løsning at få en gældssanering. Du vil sjældent kunne få nedskrevet gælden lige så meget ved en frivillig akkord. Derfor anbefaler vi i langt de fleste tilfælde at søge om gældssanering, hvis omstændighederne tillader det. Der er dog visse situationer, hvor en frivillig aftale med kreditorerne er at foretrække.

Fordelen ved at søge en gældssanering er som udgangspunkt, at kreditorer ingen indflydelse har på, om ordningen bliver vedtaget. Det er udelukkende skifteretten, der træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne er opfyldt. Det skal dog nævnes, at kreditorer i processen bliver indkaldt til ”kreditormøde”, hvor de kan gøre indsigelse til forslaget om en gældssanering. Skifteretten tager efterfølgende disse indsigelser med i den samlede vurdering, om hvorvidt en gældssanering skal accepteres.

Professionel hjælp?

Det er en kompliceret proces at søge om gældssanering, og langtfra alle bliver godkendt. Derfor er det en god ide at søge professionel hjælp til ansøgningen, hvis du overvejer, om dette er løsningen på dit gældsproblem.

Kontakt os for yderligere information her.

Dansk Gældsrådgivning støtter CO2 neutralt website