Gældssanering

Hvad er gældssanering?

Tilbage i 1984 blev reglerne for gældssanering indføjet i konkursloven. De er efterfølgende løbende blevet ændret og tilpasset, således at reglerne passer bedst muligt til samfundet. Hensigten med lovgrundlaget var fra start, og er stadig i dag, at både skyldner og kreditor får en ensartet og forudsigelig retsstilling.

Reglerne for gældssanering skal medvirke til, at håbløst forgældede borgere kan opnå en varig forbedring af deres økonomiske forhold og efterfølgende få muligheden for en lysere fremtid. Derudover skal reglerne sikre, at kreditorer får så meget af deres udestående, som det er realistisk muligt, at skyldner kan betale.

Hvis du får en gældssanering, bliver din gæld helt slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden. En gældssanering omfatter som udgangspunkt alle dine kreditorer, undtaget er pantsikret gæld eller gæld sikret ved ejendomsforbehold. Afdragsperioden er typisk 5 år for erhvervsaktive og 3 år for folkepensionister.

Du søger om gældssanering hos skifteretten, i den retskreds hvor du bor. I Storkøbenhavn er det Sø- og Handelsretten, som håndterer det. Du kan læse de gældende regler om gældssanering i konkurslovens afsnit IV samt bekendtgørelsen om gældssanering.

Skal jeg søge gældssanering?

Du vil sjældent kunne få nedskrevet gælden lige så meget ved en frivillig akkord, så jeg anbefaler i langt de fleste tilfælde at søge om gældssanering, hvis omstændighederne tillader det. Der er visse situationer, hvor en frivillig aftale med kreditorerne er at foretrække.

Fordelen ved at søge en gældssanering er som udgangspunkt, at dine kreditorer ingen indflydelse har på, om ordningen bliver vedtaget. Det er udelukkende skifteretten, der træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for en gældssanering er opfyldt. Det skal dog nævnes, at kreditorer i processen bliver indkaldt til ”kreditormøde”, hvor de kan gøre indsigelse til forslaget om din gældssanering. Skifteretten tager efterfølgende disse indsigelser med i den samlede vurdering, om hvorvidt en gældssanering skal accepteres.

Hvem kan søge?

Kun privatpersoner kan søge gældssanering. Selskaber, foreninger, fonde og lignende har ikke mulighed for det. Du skal have bopæl i Danmark, ellers kan en sag ikke indledes her i landet. Er du selvstændig erhvervsdrivende, har du mulighed for at søge for gæld, som du hæfter personligt for. Du kan i forbindelse med en konkurs søge på lempeligere vilkår (beskrevet senere i artiklen).

Rådighedsbeløb

Der er fastsatte takster for rådighedsbeløb. Rådighedsbeløb for 2021 er følgende:

– Enlige6.720,- kr.
– Par11.400,- kr.
– Børn 0-1 år1.840,- kr.
– Børn 2-6 år2.350,- kr.
– Børn 7-17 år3.370,- kr.

Kan man få gældssanering på trods af forbrugslån?

Det korte svar er ja, det kan du godt. Hvis din forbrugsgæld eksempelvis er en mindre del af den samlede gæld, kan du godt få gældssanering alligevel. Ligeledes kan du i nogle tilfælde få det for gammel forbrugsgæld, hvis omstændighederne eksempelvis skyldes tidligere misbrug, sygdom eller lignende. Det kræver selvfølgelig, at du har fået styr på din situation/økonomi, og omstændighederne i øvrigt taler for det.

Det skal nævnes, at det på ingen måde er muligt at få gældssanering for nyere forbrugsgæld.

Gældssanering for pensionister

Der er lempeligere regler i lovgivningen for folkepensionister. Har du en uoverskuelig gæld, vil det muligvis være løsningen. Vil du vide mere, kan du her læse mere om gældssanering for pensionister.

Gældssanering for førtidspensionister

Når du er førtidspensionist, er der desværre ikke lempeligere regler i lovgivningen. Der gælder præcis samme regler for førtidspensionister som ved erhvervsaktive, og der bliver stillet stort set de samme krav. Når du er førtidspensionist, vil skifteretten dog typisk godtage et mindre gældsbeløb. Dette afhænger selvfølgelig i sidste ende om din samlede økonomi og situation.

Ordningens varighed vil typisk være 5 år. Førtidspension bliver af skifteretten godtaget som en ”fast og varig” indtægt, så du har muligheden for at søge. Det skal til sidst nævnes, at du vil have præcist det samme rådighedsbeløb som erhvervsaktive.

Gældssanering i konkurs

Denne ordning er for dig, som har haft en virksomhed, som er gået konkurs. Hvis du hæfter eller kautionere for gælden personligt, kan du søge efter de mere lempelige regler om gældssanering i konkurs. De lempeligere regler betyder, at den nedsatte gæld som udgangspunkt afvikles over en 3-årig periode. Det er ligeledes ikke afgørende, om du har en fast indtægt. Betingelserne er derudover i vidt omfang de samme som ved en almindelig gældssanering.

Formålet med denne ordning er at tilgodese de iværksættere, som har oparbejdet en så stor gæld, at det er urealistisk, at de kan betale gælden tilbage. Du skal huske at indsende ansøgning, inden skifteretten indkalder til afsluttende skiftesamling i konkursboet.

Professionel hjælp?

Det er en kompliceret proces at søge om gældssanering, og langtfra alle bliver godkendt. Derfor er det en god ide at søge professionel hjælp til ansøgningen, hvis du overvejer, om dette er løsningen på dit gældsproblem.

Kontakt os for yderligere information her.

Dansk Gældsrådgivning støtter CO2 neutralt website