sep 2, 2022

Gældssanering nye regler

Nye regler for gældssanering

Der er en række lempelser i de nye regler for gældssanering med baggrund i Konkursrådets betænkning nr. 1578.

 

De nye regler for gældssanering trådte i kraft juli 2022 med baggrund i Konkursrådets betænkning nr. 1578 om modernisering af reglerne om gældssanering. Sager som er blevet fremsendt til skifteretten efter denne dato, vil således være omfattet af de nye regler. Jeg vil i denne artikel gennemgå de vigtigste ændringer på området.

Indledningsvis skal det slås fast, at de generelle forudsætninger for opnåelse af gældssanering ikke er ændret. Det er derfor fortsat en forudsætning, at skyldner ikke er i stand til at tilbagebetale sin gæld indenfor en rimelig tidshorisont (typisk 10 år), samt en gældssanering vil føre til en varig forbedring af de økonomiske forhold.

Afdragsperiode på 3 år

Dette er nok den bedste nyhed, for dig som overvejer gældssanering. Efter de nye regler afvikles alle gældssaneringssager som udgangspunkt over en periode på 3 år. Jævnfør de gamle regler var afdragsperioden som udgangspunkt 5 år, dog var folkepensionister og gældssanering i konkurs ligeledes 3 år.

Konkursbo skal ikke være afsluttet

Ved en gældssanering i konkurs kunne en ansøgning først behandles af skifteretten, når konkursboet var afsluttet. Dette kunne desværre i nogle tilfælde tage flere år. Det er nu ændret i de nye regler, således at det er muligt at få en gældssanering, inden konkursboet er afsluttet. Dette gør det muligt for iværksættere at komme i gang væsentlig hurtigere igen som selvstændige. Kurator skal dog afgive en erklæring om, hvorvidt der er omstændigheder, der taler imod en gældssanering.

Huslejeudgifter

Det er en forudsætning for en gældssanering, at skyldner har en rimelig husleje. Hvad er så en rimelig husleje? Der har været mange diskussioner om dette i tidens løb, og huslejepriserne varierer en del rundt om i landet. Efter de nye regler er det nu skrevet ind i lovgivningen, at vurderingen af hvorvidt en husleje er rimelig, skal ske på grundlag af husstandens størrelse, prisniveauet i det geografiske område samt muligheden for at finde en billigere bolig i området.

Skattekrav

For dig der søger gældssanering og har skattegæld, omfattede en gældssanering tidligere ikke skattekrav vedrørende det indkomstår, hvor sagen blev indledt af skifteretten. Dette er nu ændret i de nye regler for gældssanering, således at forfaldne B-skatter frem til tidspunktet for indledning af gældssanering vil være omfattet. Ligeledes vil restskatten fra det indkomstår, hvor gældssaneringssagen bliver indledt være omfattet.

Lempeligere regler for nystiftet forbrugsgæld

Tidligere foreskrev reglerne, at det som udgangspunkt gav afslag på gældssanering, hvis der var nystiftet forbrugsgæld. Praksis har ligeledes vist, at forbrugsgæld som udgangspunkt skulle være minimum 3-5 år gammel, før en forbrugsgæld blev accepteret.

Det fremgår nu af de nye regler, at gældssanering ikke skal nægtes, såfremt stiftelsen af nyere forbrugsgæld er sket på baggrund af særlige omstændigheder, som fremstår som rimelige. Dette kan eksempelvis være lån til sundhedsrelateret ting samt evt. lån i et forsøg på at redde en virksomhed.

Skal jeg have hjælp?

Det er en kompliceret proces at ansøge om gældssanering, ikke mindst efter der nu er kommet nye regler på området. Vi anbefaler derfor at få professionel hjælp, hvis du overvejer en gældssanering.

Du kan læse yderligere om gældsanering her.

 

Dansk Gældsrådgivning hjælper borgere med uoverskuelig gæld, gældssanering, dårlige lån, ubehagelige kreditorer samt gældsrådgivning generelt.