dec 18, 2020

Gældssanering? selvom du har forbrugslån

Gældssanering selvom du har forbrugslån

Der findes mange tvetydige forklaringer på spørgsmålet om muligheden for gældssanering, når man har optaget forbrugsgæld. Dette skaber stor forvirring for folk, der prøver at indhente information om emnet.

 

Der er en udbredt misforståelse omkring muligheden for gældssanering, hvis du har optaget kviklån, sms lån, forbrugslån mv. Jeg vil her forsøge at redegøre for, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.

Hvis en mindre del af gælden er forbrugsgæld, og den resterende del er uforskyldt gæld i forbindelse med eksempelvis tab på bolig eller erhverv, er det i mange tilfælde ikke en hindring for en gældssanering.

Hvis du udelukkende har forbrugsgæld, kan du godt glemme alt om gældssanering, hvis gælden er stiftet indenfor de sidste 3-5 år. Hvis din gæld er ældre end dette, og der ligeledes er formildende omstændigheder i forbindelse med gælden, kan du muligvis godt få en gældssanering alligevel. Formildende omstændigheder kan være misbrug, sygdom, skilsmisse samt diverse diagnoser. Det skal dog nævnes, at der ikke er nogen garanti for en gældssanering, men der er en mulighed!

Det er selvfølgelig et krav, at du ikke længere er besværliggjort af ovenstående omstændigheder, og du har fået styr på dit liv og økonomi generelt. Det er ligeledes en betingelse, at dine forhold og omstændighederne i øvrigt taler for en gældssanering. Det er generelt sådan, at jo ældre forbrugsgælden er des bedre i forhold til en gældssanering.

Her kan du læse yderligere om gældssanering.

 

Dansk Gældsrådgivning hjælper borgere med uoverskuelig gæld, gældssanering, dårlige lån, ubehagelige kreditorer samt gældsrådgivning generelt.