aug 22, 2021

Gældssanering for folkepensionister

Gældssanering for pensionister

Er du folkepensionist og har en uoverskuelig gæld, er der måske hjælp at hente. Der er lempeligere regler i lovgivningen, når vi snakker gældssanering for folkepensionister.

 

Hvis du er folkepensionist og søger gældssanering, er der nogle generelle krav, der skal være på plads. Det er for det første en betingelse, at du ikke har nogen praktisk mulighed for at betale din gæld. For det andet er det en betingelse, at dine forhold og omstændighederne i øvrigt taler for en gældssanering. Det betyder at gældens alder, omstændighederne ved pådragelsen, samt den hidtidige afvikling skal tale for det.

Lempelige regler

Ved en gældssanering for folkepensionister er der mere lempelige regler i lovgivningen. Det handler primært om 2 punkter, som jeg her vil redegøre for. For det første skal gældens størrelse som tommelfingerregel være på minimum kr. 100.000, hvorimod erhvervsaktive normalt skal have en gæld på minimum kr. 300.000. Begrundelsen for dette er, at folkepensionisters indtægt typisk er væsentlig lavere. For det andet er afdragsperioden kun på 3 år for folkepensionister, idet man tager hensyn til alder og fremtidig tidshorisont. For erhvervsaktive er afdragsperioden 5 år.

Ovenstående tal er vejledende og kan derfor variere. Det er et individuelt skøn, som skifteretten i sidste ende vurderer. Der bliver derudover som udgangspunkt stillet samme krav og vilkår som ved erhvervsaktive. Du vil i den 3-årige betalingsperiode have samme rådighedsbeløb som både erhvervsaktive og førtidspensionister.

Du kan her læse mere om de generelle betingelser for gældssanering.

Hvor meget skal jeg så betale?

Lovgivningen har fastsat takster for rådighedsbeløb jævnfør bekendtgørelsen om gældssanering, som bruges til at udregne din betalingsevne. Du har en indkomst, nogle faste udgifter og et rådighedsbeløb som tidligere nævnt. Beløbet som herefter er tilbage, skal du betale i de 3 år ordningen løber. Det er her vigtigt at huske på, at faste udgifter ikke er det samme, som vi normalt kender det i et husstandsbudget. Faste udgifter er som udgangspunkt husleje, lægeordineret medicin, udgifter til speciallæger samt evt. udgifter til handicap bil (i visse situationer).

Rådighedsbeløb for 2022 er følgende:

Enlige 6.800,- kr.
Par 11.530,- kr.
Børn 0-1 år 1.860,- kr.
Børn 2-6 år 2.380,- kr.
Børn 7-17 år 3.410,- kr.

Eksempel på beregning:

Indtægt pr. måned(udbetalt):
Folkepension 9.700,- kr.
Boligstøtte 3.000,- kr.
Indtægter i alt 12.700,- kr.
Udgifter pr. måned:
Husleje (inkl. el, vand og varme) 5.500,- kr.
Medicin 200,- kr.
Rådighedsbeløb 6.800,- kr.
Udgifter i alt 12.500,- kr.
Betalingsevne 200,- kr.

I ovenstående eksempel skal en enlig folkepensionist betale kr. 200,- om måneden i 3 år, herefter er personen gældfri uanset antallet af kreditorer og størrelse på gæld.

Hvad gør jeg nu ?

Det er en kompliceret proces at søge om gældssanering, og der er rigtig mange faldgruber. Derfor er det en god ide at få professionel hjælp, hvis du overvejer at søge gældssanering.

Du kan kontakte os for yderligere information her.

 

Jimmy Behrens, CEO Dansk Gældsrådgivning

Telefon: +45 91 93 72 55 Mail:info@gaeldsraadgivning.dk