dec 4, 2021

Gældssanering, rådighedsbeløb?

Mange gældsatte danskere har svært ved at gennemskue rådighedsbeløb og beregning af betalingsevne ved en gældssanering.

 

For mange gældsatte danskere hersker der rigtig stor forvirring omkring rådighedsbeløb og betalingsevne, hvis man overvejer at ansøge om gældssanering. Jeg vil derfor i denne artikel forsøge at skabe et overblik over emnet.

Der er fastsat nogle takster for rådighedsbeløb jævnfør bekendtgørelsen om gældssanering, hvis du får godkendt en gældssanering. Dette er beløbet, som du har tilbage, når de faste udgifter er betalt. Det skal i den forbindelse nævnes, at de faste udgifter ikke omfatter alle udgifter som i et traditionelt husstandsbudget. Faste udgifter er som udgangspunkt boligudgifter, institution, børnepenge, a-kasse, fagforening, medicin samt transport til og fra arbejde.

Rådighedsbeløbet bruges til at beregne din betalingsevne. Sagt på en anden måde er det beløbet, som du skal betale pr. måned i de 3-5 år gældssaneringen forløber. Rådighedsbeløbet dækker mad, tøj, ferie, licens, forsikringer, gaver, tandlæge, frisør, fritidsaktiviteter, tv, internet, telefoni mv..

Rådighedsbeløb for 2021 er følgende:

– Enlige6.720,- kr.
– Par11.400,- kr.
– Børn 0-1 år1.840,- kr.
– Børn 2-6 år2.350,- kr.
– Børn 7-17 år3.370,- kr.

I nedenstående eksempel er der beregnet betalingsevnen for en mor og far med et barn på 4 år. De skal således betale kr. 4.072,- om måneden i 5 år, hvorefter de begge er gældfri, uanset antallet af kreditorer og størrelse på gæld.

Indtægt pr. måned(udbetalt):
– Løn31.000,- kr.
– Familieydelse1.222,- kr.
Indtægter i alt32.222,- kr.
Udgifter pr. måned:
– Husleje (inkl. el/vand/varme)8.500,- kr.
– A-kasse/fagforening1.900,- kr.
– Transport til arbejde3.600,- kr.
– Medicin400,- kr.
– Rådighedsbeløb1.3750,- kr.
Udgifter i alt28.150,- kr.
Betalingsevne4.072,- kr.

Når man vælger at søge om gældssanering, er der rigtig mange faldgruber man skal være opmærksom på. Rådighedsbeløb og beregning af betalingsevne er kun en lille del af processen, og det vil derfor være en god ide at få professionel hjælp.

Du kan her læse mere om de generelle betingelser for gældssanering.

 

Dansk Gældsrådgivning hjælper borgere med uoverskuelig gæld, gældssanering, dårlige lån, ubehagelige kreditorer samt gældsrådgivning generelt.