dec 27, 2023

Gældssanering, rådighedsbeløb 2024

Rådighedsbeløb og betalingsevne ved gældssanering

Mange gældsatte danskere har svært ved at gennemskue rådighedsbeløb og beregning af betalingsevne ved en gældssanering.

 

Hvad er rådighedsbeløb og betalingsevne ?

For mange hersker der stor forvirring omkring rådighedsbeløb og betalingsevne, i så fald man overvejer at ansøge om gældssanering. Jeg vil derfor i denne artikel forsøge at skabe et overblik over emnet.

Der er fastsat nogle takster for rådighedsbeløb jævnfør bekendtgørelsen om gældssanering, hvis du får godkendt en gældssanering. Dette er beløbet, som du har tilbage til leveomkostninger, når de faste udgifter er betalt. Rådighedsbeløbet dækker udgifter til mad, tøj, ferie, licens, forsikringer, gaver, tandlæge, frisør, fritidsaktiviteter, tv, internet, telefoni m.m.. Det skal nævnes, at de faste udgifter ikke omfatter alle udgifter som i et traditionelt husstandsbudget. Faste udgifter er som udgangspunkt boligudgifter, institution, børnepenge, a-kasse, fagforening, medicin samt transport til og fra arbejde.

Rådighedsbeløbet bruges bl.a. til at beregne din betalingsevne. Betalingsevne er et begreb, der synliggør beløbet, som du kan betale af på din gæld, efter du har betalt dine faste udgifter, og dit rådighedsbeløb er trukket fra. Betalingsevnen er således det beløb, som du skal betale pr. måned i de 3 år, gældssaneringen typisk forløber.

Gældssanering rådighedsbeløb

Taksterne for rådighedsbeløb reguleres hvert år. taksterne for 2024 er følgende:

Gældssanering rådighedsbeløb 2024 og beregning af betalingsevne

I ovenstående eksempel er der beregnet betalingsevne for en mor og far med et barn på 4 år. De skal således betale kr. 3.022,- om måneden i 3 år, hvorefter de begge er gældfri uanset antallet af kreditorer og størrelse på gæld. Det er muligt at betale beløbet som et engangsbeløb, såfremt man har mulighed for dette.

Hvad gør jeg nu ?

Når man vælger at søge om gældssanering, er der rigtig mange faldgruber, man skal være opmærksom på. Rådighedsbeløb og beregning af betalingsevne er kun en lille del af processen, og det vil derfor være en god ide at få professionel hjælp.

Du kan her læse mere om de generelle betingelser for gældssanering.

 

Jimmy Behrens, CEO Dansk Gældsrådgivning

Telefon: +45 91 93 72 55 Mail:info@gaeldsraadgivning.dk