feb 9, 2017

Gæld og arv

Gæld og arv

Som arving har du mulighed for at frasige dig arven fra eksempelvis dine forældre, hvis de udelukkende efterlader sig gæld. Er du selv forgældet, kan det ligeledes være en god ide at frasige dig arven, så den ikke ender hos dine kreditorer.

 

Er du gift og har gæld?

Er du gift, og har du en stor gæld, så risikerer din ægtefælle, at skulle aflevere halvdelen af formuen til dine kreditorer, hvis du dør først.

Hvis du har en stor gæld, kan du derfor med fordel oprette en ægtepagt, således din ægtefælles formue kan holdes uden for dit dødsbo. Således forhindres det, at en del af din ægtefælles formue kommer til at gå til dine kreditorer.

Er du insolvent, kan du oprette en ægtepagt og dermed vælge at føre arven uden om boet. På den måde kommer din ægtefælle ikke til at overtage dine gældsposter.

Har dine forældre gæld?

Selvom dine forældre har en stor gæld, så går den ikke i arv til dig.

Når dine forældre dør, skal det vurderes, om der er mere gæld end værdi i dødsboet. Er det tilfældet, vil det blive behandlet som et insolvent bo. Herefter ansætter skifteretten en bobestyrer, der vil sørge for, at det der har værdi bliver solgt.

Det betyder, at du som arving ikke på noget tidspunkt bliver pålagt udgifter vedrørende boets behandling, og du hæfter heller ikke over for afdødes kreditorer.

Har du inden boets opstart betalt begravelsesomkostninger, vil du naturligvis hæfte for de omkostninger, men du hæfter ikke for gæld – heller ikke skattegæld.

Hvis det fra starten skønnes, at dødsboet er et solvent bo, kan du vælge privat skifte, hvor du vedkender dig arv og gæld.

Finder du senere ud af, at der også er en masse gæld i boet, har du mulighed for alligevel at frasige dig arven. Det kræver bare, at du ikke har rørt ved de værdier, der er i boet.

Har du gæld og står til at skulle arve?

Hvis du som arving selv er forgældet, risikerer du, at dine kreditorer vil gå efter arven.

Derfor kan det være en god ide, at frasige dig arven på forhånd. På den måde kan du sikre, at arven går videre til dine børn eller andre i stedet for til dine kreditorer. Det kræver, at du giver arveafkald og at den du skal arve fra skriver under på, at arveafkaldet er modtaget.

Det kan være nødvendigt, at give afkald på arv fra flere sider – eksempelvis arv fra dine forældre og din ægtefælle.

Det er vigtigt, at arveafkaldet gives på ”forventet arv” og ikke først når arveladeren er afgået ved døden. Gives arveafkald først efter et dødsfald, er der risiko for, at kreditorerne kan få afkaldet omstødt, således det ikke kommer til at gælde.

Hvis du giver afkald på arv, skal du være opmærksom på, at det kan have betydning for dine muligheder for eventuelt senere, at søge om gældssanering.

Kontakt os for yderligere information her.

 

Jimmy Behrens, CEO Dansk Gældsrådgivning

Telefon: +45 91 93 72 55 Mail:info@gaeldsraadgivning.dk