maj 29, 2018

SU-gælden vokser og vokser..

Den samlede SU gæld vokser

Unge benytter i langt højere grad end tidligere SU-lån til at supplere deres SU end tidligere. I dag har ca. 18.000 unge en gæld på mere end 200.000 kroner og ca. 8.000 en gæld på over 250.000 kroner.

 

For en akademiker med en SU-gæld på 250.000 kroner vil det tage over 10 år at tilbagebetale gælden, hvis vedkommende betaler 2.000 kroner af om måneden. Endnu værre er det, at antallet af studerende med en SU-gæld på flere hundredetusinde kroner er i vild vækst. Kigger man alene på dem, som har færdiggjort deres uddannelse, er der på mindre end ti år sket en femdobling i antallet af personer med en SU-gæld på  250.000 kroner eller mere. Antallet i dag er 5.889, hvilket var blot 1.217 i 2003, fremgår det af tal fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Når det overhovedet er muligt at oparbejde så stor en gæld, hænger det sammen med, at studerende kan tage et månedligt SU-lån på 2.897 kroner under både ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Desuden har studerende mulighed for at tage et såkaldt slutlån i 12 måneder på 7.422 kroner om måneden, hvis de ikke har mere SU tilbage. De unge får dermed en meget vanskelig start på voksenlivet og kan ikke gøre det samme som andre. De vil have svært ved at få lov til at låne til et hus, bil eller indskud til lejlighed, og desuden bliver det meget stramt økonomisk, når de får børn.

Dansk Gældsrådgivning har ligeledes oplevet en stigning i antallet af  studerende, der kommer for at få gode råd. Studiegælden er en del af deres gældsproblemer, men dertil kommer, at mange også har andre typer af lån.

Du kan her læse mere om professionel gældsrådgivning.

 

Dansk Gældsrådgivning hjælper borgere med uoverskuelig gæld, gældssanering, dårlige lån, ubehagelige kreditorer samt gældsrådgivning generelt.