aug 22, 2021

Gældssanering for pensionister

Gældssanering for pensionister

Er du folkepensionist og har en uoverskuelig gæld, er der måske hjælp at hente. Der er lempeligere regler i lovgivningen, når vi snakker gældssanering for pensionister.

 

Kan jeg få gældssanering som pensionist?

Når vi snakker gældssanering for pensionister, er der nogle generelle krav, der skal være på plads. Det er for det første en betingelse, at du ikke har nogen praktisk mulighed for at betale din gæld. Det er for det andet en betingelse, at dine forhold og omstændighederne i øvrigt taler for en gældssanering. Det betyder at gældens alder, omstændighederne ved pådragelsen, samt den hidtidige afvikling skal tale for det.

Du kan her læse mere om de generelle betingelser for gældssanering.

Når du er folkepensionist, er der heldigvis lempeligere regler i lovgivningen. Det handler primært om 2 punkter, som jeg her vil redegøre for. For det første skal gældens størrelse som tommelfingerregel være på minimum kr. 100.000, hvor erhvervsaktive normalt skal have en gæld på minimum kr. 300.000. Begrundelsen for dette er, at pensionisters indtægt typisk er væsentlig lavere. For det andet er afdragsperioden kun på 3 år for pensionister, idet man tager hensyn til alder og fremtidig tidshorisont. For erhvervsaktive er afdragsperioden 5 år.

Ovenstående tal er vejledende og kan derfor variere. Det er et individuelt skøn, som skifteretten i sidste ende vurdere. Der bliver derudover som udgangspunkt stillet samme krav og vilkår som ved erhvervsaktive. Du vil i den 3-årige betalingsperiode have samme rådighedsbeløb som både erhvervsaktive og førtidspensionister.

Hvor meget skal jeg så betale?

Lovgivningen har fastsat takster for rådighedsbeløb jævnfør bekendtgørelsen om gældssanering, som bruges til at udregne din betalingsevne. Du har en indkomst, nogle faste udgifter og et rådighedsbeløb som tidligere nævnt. Beløbet som herefter er tilbage, skal du betale i de 3 år ordningen løber. Det er her vigtigt at huske på, at faste udgifter ikke er det samme, som vi normalt kender det i et husstandsbudget. Faste udgifter er som udgangspunkt husleje, lægeordineret medicin, udgifter til speciallæger samt evt. udgifter til handicap bil (i visse situationer).

Rådighedsbeløb for 2021 er følgende:

Enlige6.720,- kr.
Par11.400,- kr.
Børn 0-1 år1.840,- kr.
Børn 2-6 år2.350,- kr.
Børn 7-17 år3.370,- kr.

Eksempel på beregning:

Indtægt pr. måned(udbetalt):
Folkepension9.700,- kr.
Boligstøtte3.000,- kr.
Indtægter i alt12.700,- kr.
Udgifter pr. måned:
Husleje (inkl. el, vand og varme)5.500,- kr.
Medicin200,- kr.
Rådighedsbeløb6.720,- kr.
Udgifter i alt12.420,- kr.
Betalingsevne280,- kr.

I ovenstående eksempel skal en enlig pensionist betale kr. 280 om måneden i 3 år. Herefter er personen gældfri, uanset antallet af kreditorer og størrelse på gæld.

Hvad gør jeg nu ?

Det er en kompliceret proces at søge om gældssanering, og der er rigtig mange faldgrupper. Derfor er det en god ide at få professionel hjælp, hvis du overvejer at søge gældssanering.

Du kan kontakte os for yderligere information her.